Amaterizmus a chaos aj pri očkovaní seniorov

 
Všetci odborníci volajú po čo najskoršom zaočkovaní najrizikovejších skupín, teda seniorov, no vláda akosi zabudla zabezpečiť ich informovanie a bezproblémové registrovanie. Nevedno kto si zmyslel, že každý senior má internet a je počítačovo zdatný. Alebo že každý má niekoho ochotného príbuzného či blízkeho človeka, ktorý vyhľadá potrebné informácie a zaregistruje ho.

Lenže takto to nefunguje. Respektíve vláda nemôže automaticky rátať s tým, že to takto fungovať bude. V opačnom prípade možno predpokladať, že ide o nevšímavosť vlády voči seniorom a obyčajnú hru na náhodu. Pretože v praxi to naozaj vyzerá tak, že vláda v súvislosti s očkovaním seniorov, ktorí nie sú v DSS, hrá na náhodu.

Podľa štúdie Digitálna gramotnosť na Slovensku 2020, ktorú vydal Inštitút pre verejné otázky, 62 % občanov vo veku 65 a viac rokov internet vôbec nepoužíva. Ak by sa skúmal vek 75+, podiel tých, ktorí internet nepoužívajú by bol ešte nižší. Podobne je to aj z hľadiska digitálnej zručnosti: 63 % obyvateľov Slovenska vo veku 65 a viac rokov nemá osvojené digitálne zručnosti. To ešte nehovoríme o kategórii 75+.

Takže pri aktuálne zavedenom spôsobe registrovania na očkovanie je drvivá väčšina seniorov nechaná napospas osudu. Alebo na ochotu a trpezlivosť blízkych ľudí, ak takýchto majú.

Neexistuje žiadna informačná kampaň v zmysle informácií nevyhnutných pre pomoc seniorom a pre ich lepšiu orientáciu. Takáto informačná kampaň by mala byť nevyhnutnosťou práve teraz, keď sa majú očkovať seniori.

Seniori nedostanú informácie od svojej zdravotnej poisťovne, ani od svojich obvodných lekárov, ani od samosprávy. Vláda sa o seniorov, ktorí nie sú v DSS, nestará. Otvorila im registračný formulár, nech sa o seba postarajú. Preťažené linky, ktoré nezvládajú nápor seniorov zaujímajúcich sa o očkovanie, len zvyšujú psychickú nepohodu najrizikovejších skupín obyvateľstva.

Ešte nejaký čas po tom, ako vláda spustila tretiu fázu očkovania, t. j. pre seniorov 75+, si seniori mohli na danom webe prečítať, že „formulár je v tomto čase určený pre osoby, ktoré diagnostikujú, liečia a inak priamo a nepriamo zabezpečujú starostlivosť o pacientov s ochorením COVID-19 alebo ohrozené skupiny obyvateľov.“ Až neskôr sa v texte objavila aj informácia, že formulár je určený aj pre osoby spĺňajúce definovanú vekovú hranicu.

To naozaj musí byť dookola takýto amaterizmus a chaos?

Ak sa senior chce registrovať, poväčšine zistí, že v jeho regióne sú termíny obsadené. Z Bratislavy sa môže ísť očkovať akurát tak do Svidníka alebo Vranova alebo ešte do zopár podobne blízkych miest s pár voľnými termínmi. Takmer v celej republike sú v čase písania tohto textu vypísané termíny obsadené. Až na zopár výnimiek. To má väčšina seniorov nad 75+ z celej republiky cestovať povedzme do Michaloviec?

Pre seniorov je to ako nakupovanie za totality: protekčne alebo kto prv príde, ten má, ostatní môžu čakať, či najbližšie už budú mať šťastie.

Ak aktuálne naozaj nie je dostatok vakcín pre rýchlejšie očkovanie, tak sa ďalšia fáza mala spustiť spôsobom, aby ju bolo možné bezproblémovo zrealizovať. Napríklad veková hranica ďalšej fázy sa mala posunúť nie o desať rokov, ale mala sa určiť taká veková hranica, ktorú je možné hneď zaočkovať. Lebo takto vzniká len panika, stres a psychický diskomfort seniorov. Tej rizikovej skupiny, ktorá je už beztak v mimoriadne neľahkej situácii.

Vláda dáva možnosť seniorom 75+ zaočkovať sa, ale informačná kampaň je nulová a organizácia katastrofálna. Napriek tomu, že disponuje všetkými potrebnými informáciami o počte seniorov v tom ktorom regióne. Znie to morbídne, ale to fakt čakáte, že polovica seniorov odíde skôr než bude zaočkovaná?

Toto nie je diplomovka, toto sa nedá oklamať. Prenechajte už konečne celé manažovanie pandémie i samotného očkovania niekomu, kto to bude vedieť robiť profesionálne, dôstojne a tak, že to bude riadne fungovať.

Lebo aj to delenie okresov na lepšiu a horšiu polovicu bez akéhokoľvek odborného základu či zdôvodnenia, len tak z brucha, lebo tak sa vám to páčilo, je totálny amaterizmus a diletantstvo a s odborným riešením či manažovaním pandémie to nemá nič spoločné.

Print Friendly
Marián Balázs