Biznis na občanoch

 
Problémy okolo košického systému parkovania a búrlivé diskusie o ňom sú už priam nekonečným príbehom. Vedenie mesta však zjavne ráta s tým, že plynutím času sa kritici a nespokojní občania nevyhnutne zmieria so situáciou. Čo iné im aj ostane, navyše, ak im ešte zopárkrát niekto vynadá do kráv, primitívov či oviec.

Vedenie mesta má byť schopné riešiť parkovanie vo vlastnej réžii. Akékoľvek výhovorky sú irelevantné. Ak napriek dvesto zisteným pochybeniam i ďalším známym problémom mesto naďalej vehementne obhajuje súkromnú firmu, pochybnosti sú namieste.

Zistenia polície i protest prokurátora len potvrdili opodstatnenosť rozhorčenia občanov. Avšak spory o technických detailoch sú predsa len druhoradé. Podstatnejšie je podozrenie na prepojenie medzi súkromnou firmou a vedením mesta. Na prepojenie politiky a biznisu. Tým najdôležitejším nie sú technické detaily, ale klientelistický systém.

Prepojenie politiky a biznisu umožňuje odliv verejných zdrojov do súkromných vreciek spriaznených osôb – sofistikovane a inscenovaním verejného záujmu. Kým bude nad verejným záujmom víťaziť biznis spriaznených firiem, takýto systém bude opakovane produkovať podozrenia a problémy. Dnes parkovanie a EEI, zajtra niečo iné. Zakaždým na úkor občanov.

(kosicednes.sk 21. 10. 2016)