Na boj proti korupcii nestačí marketingová politika

 
Oxfordský profesor ekonómie Paul Collier pred časom v eseji o téme korupcie upozornil, že dobré zákony a zodpovedajúce inštitúcie sú nutným predpokladom, ale na účinný boj proti korupcii treba aj niečo viac.

V mnohých krajinách existujú protikorupčné jednotky a v ostatných rokoch boli prijaté nové zákony a opatrenia na eliminovanie korupcie. Úsilie bojovať proti korupcii rôznymi inštitucionálnymi riešeniami je zjavné. Roku 2016 vtedajší britský premiér David Cameron dokonca inicioval prvý celosvetový samit proti korupcii.

Toto všetko, t. j. budovanie inštitúcií a prijímanie nových predpisov a opatrení je dôležité, Collier však upozorňuje, že samo osebe to nepostačuje. Pretože účinnosť aj tých najlepších zákonov závisí od ľudí.

V Dánsku prevláda silný protikorupčný étos, takže politici túto tému nepotrebujú až tak zdôrazňovať. Iným príkladom je Taliansko, kde je na severe miera korupcie podobne ako v Škandinávii nepatrná, ale na juhu tej istej krajiny je korupčné správanie zaužívané a vysoká miera korupcie je tu porovnateľná s regiónmi juhovýchodnej Európy.

Prieskumy ukazujú, že väčšina ľudí považuje korupciu za negatívny jav, avšak v praxi sa k nej napriek tomu uchyľujú. Platí to najmä v krajinách, kde sa korupcia stala bežnou „prevádzkovou praxou“. Tam, kde takto fungujú celé systémy, od zdravotníctva až po súdnictvo. V takomto systéme je morálka vytesnená na okraj. Môžeme však len tak ľahko vytlačiť morálku zo scény?, pýta sa Collier.

Za rozporom medzi odpoveďami ľudí v prieskumoch a praxou však môže byť aj podvedomá potreba dávať na otázky správne odpovede. Collier sa preto nazdáva, že oveľa lepším ukazovateľom než takéto prieskumy sú voľby, teda to, komu dávajú voliči svoj hlas.

Viaceré výskumy potvrdzujú, že pre účinný boj proti korupcii je mimoriadne dôležitý politický líder, ktorý jasne a jednoznačne vezme túto agendu za svoju. Nielen rétoricky, marketingovými sloganmi, ale najmä spôsobom politiky.

Svojho času singapurský premiér s cambridgeským vzdelaním Lee Kuan Yew zlomil organizovanú korupciu potom, čo polícia zatkla nielen jeho skorumpovaných nepriateľov, ale aj skorumpovaných ľudí z jeho blízkeho okolia. Najprv však polícii i justícii rozviazal ruky a tieto inštitúcie začali fungovať tak, ako fungovať majú, bez ohľadu na prepojenia, vplyv a postavenie dôvodne podozrivých osôb. Bol to signál pre všetkých verejných činiteľov a štátnych úradníkov i pre tých, čo o vstupe do verejnej sféry uvažovali. Výsledkom bolo nielen eliminovanie korupcie, ale aj naštartovanie ekonomiky smerom k udržateľnej prosperite. Lee Kuan Yew je dnes považovaný za strojcu singapurskej prosperity.

Príbeh prosperujúceho Singapuru podobne ako dánsky príbeh potvrdzuje, že nutným predpokladom prosperity je popri legislatíve predovšetkým čestne, zodpovedne a morálne vykonávaná verejná služba, pripomína v tomto kontexte Collier.

Nutným predpokladom účinného vysporiadania sa s korupciou je teda aj vrstva štátnych úradníkov, ktorí sa pri výkone svojej funkcie správajú čestne a zodpovedne. Čiže, ak sú v byrokratickom aparáte a v celej sfére verejných služieb ľudia, pre ktorých je korupčné správanie neprijateľné a čestnosť a zodpovednosť sú súčasťou ich profesijnej etiky. Inak nemôže byť boj proti korupcii účinný, nech sú zákony a opatrenia akokoľvek dobré.

Čestnosť v politike, čestnosť pri vykonávaní štátnych úradov a verejných služieb a čestnosť sudcov považuje Collier pre účinný boj proti korupcii za zásadné. Pripomína, že právny štát síce závisí najmä od čestných sudcov, no šance a efektívnosť sa zvyšujú koordinovanou činnosťou a čestnosťou vo všetkých sférach.

Slovensko je toho jasným príkladom. Pretože na jednej strane máme legislatívu postačujúcu na účinný boj proti korupcii. Na druhej strane je tu dnes opäť poburujúci štýl politiky, obsluha oligarchie a ochrana „našich ľudí“, organizované rozkrádanie štátu i európskych fondov atď.

Slovensko je dnes príkladom toho, že ani dobrá legislatíva nebude funkčná, kým na príslušných pozíciách nebudú osoby, ktoré svoju profesiu, funkciu či verejnú službu vrátane politiky budú vykonávať čestne, zodpovedne a morálne.

Naivné? Spýtajte sa všade tam, kde je omnoho nižšia miera korupcie a omnoho vyššia udržateľná prosperita a kvalita života.

 

pošli na vybrali.sme.sk
Print Friendly
Marián Balázs