O mne

 

Publicista, moderátor, vysokoškolský pedagóg, teológ.

__________

V súčasnosti píše články a komentáre pre Denník N (od 2017), portál Dalito.sk (od 2018) a český štvrťročník Demokratický střed (od 2016).

V minulosti písal komentáre pre portál Aktuálne.sk (2016-2018) a portál Košice:dnes (2016-2017), publikoval v denníku SME (1996-2010), v rokoch 2004-2008 publicisticky spolupracoval s týždenníkom Domino fórum, neskôr Domino efekt, resp. Eurodomino.
__________

2016- : Trnavská univerzita, Katedra sociológie – externý pedagóg.
2018-2023: Internetový magazín Dobré noviny: člen redakcie a moderátor diskusnej relácie Križovatky s Mariánom Balázsom.
2014-2015: Pedagóg na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Inštitút novodobých dejín Slovenska.
2012-2013: 3 Media, s.r.o.: šéfredaktor internetového magazínu AM Report.
júl 2010-apríl 2012: Generálny štátny radca; predseda Zboru poradcov predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej a riaditeľ kancelárie Zboru poradcov predsedníčky vlády SR.

2005-2010: Pedagóg na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity (sociálna práca, politická teológia).
1999 – externý poradca predsedu Vlády SR pre oblasť cirkví.

1990-2010: v cirkevnej službe, vystupoval a publikoval pod menom Ján K. Balázs.
__________

2001-2010: Šéfredaktor vydavateľstva Serafín.
2002-2005: Člen redakčnej rady dvojmesačníka Listy.

2008-2009: člen poroty pre udeľovanie ocenení Biela vrana.
1998-2008: spolupracoval s Teologickým fórom, nezávislým združením teológov a záujemcov o teológiu a filozofiu v kontexte súčasnej spoločnosti, vedy a kultúry. Prednášal napríklad na sympóziách cyklu „Európa hodnôt“ organizovaných Centrom pre európsku politiku.
1996-1998: spolupracoval so Stálou konferenciou občianskeho inštitútu (SKOI).
__________

Štúdium:

2000 – PhDr. v odbore sociálna práca na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.
1999 – Mgr. teológie na TF Trnavskej univerzity.
1990-1996 – štúdium teológie na Teologickom inštitúte v Bratislave.
__________

Knihy:

Je autorom (pod menom Ján K. Balázs) kníh „Počiatky františkánskeho hnutia a hnutia klarisiek“ (Serafín, 1999), „Znak Tau“ (Serafín, 2003), „František z Assisi v európskej literatúre 20. storočia (VMV, 2004) a „Sloboda a pamäť. Eseje o etike slobody“ (Valeur, 2010).
Je jedným z respondentov kníh rozhovorov „Tridsaťšesť otázok súčasného sveta“ (Q 111, 1996) a Krehká sila (IVO-Kalligram, 2001).
__________

Pred novembrom 1989 bol spoluzakladateľom a redaktorom kresťanského samizdatového časopisu Zrno. Bol sledovaný Štátnou bezpečnosťou a nemohol dokončiť štúdium na Stavebnej fakulte VŠT v Košiciach. V rokoch 1988 – 1990 pracoval ako ošetrovateľ vo FNsP v Košiciach. Bol signatárom petície Několik vět, podpísal tiež petíciu za prepustenie tzv. bratislavskej päťky.