CV

 

Publicista, moderátor, vysokoškolský pedagóg, teológ.
Externe prednáša na Trnavskej univerzite, Katedra sociológie.
Na portáli dobrenoviny.sk moderuje reláciu Križovatky.
__________

Publicistika:

V súčasnosti píše komentáre pre Denník N a pre portál dalito.sk.

V minulosti písal komentáre pre portál Aktuálne.sk (2016-2018) a portál Košice:dnes (2016-2017). Publikoval v denníku SME (1996-2010), publicisticky spolupracoval s týždenníkom Domino fórum, neskôr Domino efekt, resp. Eurodomino (2004-2008).

__________

Akademická pôda:

Od r. 2016 externe prednáša na Trnavskej univerzite, Katedra sociológie.
2014-2015: pôsobil na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Inštitút novodobých dejín Slovenska.
2005-2010: vyučoval na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity (sociálna práca, politická teológia).
__________

.
júl 2010-apríl 2012 – predseda Zboru poradcov predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej a riaditeľ kancelárie Zboru poradcov predsedníčky vlády SR.
1999 – externý poradca predsedu Vlády SR pre oblasť cirkví.
__________

.
Od r. 1990 do 2010 bol členom františkánskeho rádu, od r. 1996 ako kňaz. Vystupoval a publikoval pod menom Ján K. Balázs.
__________

Iné:

2001-2010: výkonný riaditeľ vydavateľstva Serafín.
2002-2005: člen redakčnej rady dvojmesačníka Listy.

2008-2009: člen poroty pre udeľovanie ocenení Biela vrana.
1998-2008: spolupracoval s Teologickým fórom, nezávislým združením teológov a záujemcov o teológiu a filozofiu v kontexte súčasnej spoločnosti, vedy a kultúry. Prednášal napríklad na sympóziách cyklu „Európa hodnôt“ organizovaných Centrom pre európsku politiku.
1996-1998: spolupracoval so Stálou konferenciou občianskeho inštitútu (SKOI).

V rokoch 1992-1995 sa venoval aj sociálnej práci (streetwork a pomoc ľuďom liečiacim sa zo závislosti na drogách).
__________

Štúdium:

2000 – PhDr. v odbore sociálna práca na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.
1990-1996 – študoval teológiu na Teologickom inštitúte v Bratislave. R. 1999 – Mgr. na TF TU.
__________

Knihy:

Je autorom (pod menom Ján K. Balázs) kníh „Počiatky františkánskeho hnutia a hnutia klarisiek“ (Serafín, 1999), „Znak Tau“ (Serafín, 2003), „František z Assisi v európskej literatúre 20. storočia (VMV, 2004) a „Sloboda a pamäť. Eseje o etike slobody“ (Valeur, 2010).
Je jedným z respondentov kníh rozhovorov „Tridsaťšesť otázok súčasného sveta“ (Q 111, 1996) a Krehká sila (IVO-Kalligram, 2001).
__________

Pred novembrom 1989 bol spoluzakladateľom a redaktorom kresťanského samizdatového časopisu Zrno. Bol sledovaný Štátnou bezpečnosťou a nemohol dokončiť štúdium na Stavebnej fakulte VŠT v Košiciach. V rokoch 1988 – 1990 pracoval ako ošetrovateľ vo FNsP v Košiciach. Bol signatárom petície Několik vět, podpísal tiež petíciu za prepustenie tzv. bratislavskej päťky.