V debate Denníka N Matovič opäť tvrdil niečo, čo nie je pravda

 

„Či tri milióny rodičov a detí dostane pomoc, záleží od rozhodnutia jedného jediného človeka. Samozrejme, že od jej rozhodnutia záleží, či teda ten zákon platiť bude alebo nie,“ povedal Igor Matovič v debate Denníka N na adresu prezidentky Zuzany Čaputovej. Dve vety, dve demagogické a manipulatívne nepravdy ministra financií.

Po prvé, či dané rodiny pomoc dostanú alebo nie, nezávisí od rozhodnutia jedného jediného človeka a už vôbec nie od prezidentky. Po druhé, či zákon bude platiť alebo nie, takisto vôbec nezávisí od prezidentky.

Ak prezidentka Zuzana Čaputová využije právo tzv. suspenzívneho veta a schválený zákon vráti parlamentu s pripomienkami na ďalšie prerokovanie, nie je to ona, kto rozhodne o platnosti zákona, ale poslanci Národnej rady.

Veto prezidentky môžu prelomiť alebo nemusia, no v každom prípade sú to oni, ktorí rozhodnú, či zákon platiť bude alebo nie, a teda, či dané rodiny pomoc dostanú alebo nie. Oni a nie prezidentka.

Ak by poslanci neakceptovali pripomienky hlavy štátu a zákon schvália v pôvodnom znení, hlava štátu má právo zákon nepodpísať. Zákon sa potom uverejní v Zbierke zákonov bez podpisu hlavy štátu a nadobúda platnosť. Takže ani v takomto prípade o platnosti zákona nerozhoduje hlava štátu, ale platí rozhodnutie poslancov parlamentu.

V prípade nejasností či výhrad (napríklad voči neodôvodnenému skrátenému legislatívnemu konaniu, t. j. nesúladu s rokovacím poriadkom) je v kompetencii prezidentky obrátiť sa na Ústavný súd a podať návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov. V takom prípade to opäť nie je prezidentka, ale plénum Ústavného súdu, ktoré o platnosti zákona rozhodne. Nie hlava štátu, ale ústavní sudcovia.

Porušovanie rokovacieho poriadku a jeho svojvoľný výklad je znakom ignorovania demokratických pravidiel. Vytvára neakceptovateľný spôsob prijímania legislatívy: znásilňovanie legislatívneho procesu, lámanie demokratických pravidiel a pohŕdanie politickou kultúrou. Zároveň vytvára negatívny vzorec správania sa vlády i poslancov pre budúcnosť.

Účel nesvätí prostriedky, pán minister.

Štandardný legislatívny proces vrátane medzirezortného pripomienkového konania nie je len tak pre nič za nič. Pripomienkové konanie umožňuje vychytať chyby a slabé miesta a dosiahnuť dohodu na znení zákona. Bez toho by hrozilo, že zákony budú prijaté s množstvom chýb (ako aj teraz pri tzv. prorodinnom balíčku) a budú musieť byť v krátkom čase zmenené. To napokon môže viesť aj k neprehľadným situáciám a v konečnom dôsledku k ešte väčšiemu oddialeniu reálnej pomoci.

Matovičove výpady sú opäť len prípravou pôdy na prípadný ďalší útok proti hlave štátu, ak by konala inak, než si želá minister financií. Sú podnecovaním prízemných vášní a negatívnych nálad proti prezidentke. Sú hrubou manipuláciou.

Šéf OĽaNO vie, že zjednodušené a emocionálne zafarbené schémy na časť verejnosti zaberajú. Bonus navyše, ak je v nich aj ublíženecký podtón a útok proti vyfabrikovanému nepriateľovi.

Pri takýchto spôsoboch sa zakaždým cynicky tvári, že z jeho strany je všetko v poriadku. Keď mu to neprechádza, kope a útočí na všetkých oponentov. Keď mu to prejde, je spokojný, ako všetkých obabral. Pardon, zbagroval.