Mech zemiakov plazivú radikalizáciu neporazí

 
Je dobré, ak skupina verejne známych osôb vníma s obavami plazivú radikalizáciu spoločnosti a volá po spojení síl v Banskobystrickom kraji.

Podľa autorov a signatárov výzvy je „absolútne nevyhnutné postaviť jedného protikandidáta, ktorého bezvýhradne podporia všetky demokratické politické strany a hnutia“. Také jednoduché to však nie je.

Aj v predošlých krajských voľbách Kotlebovho protikandidáta podporili viaceré subjekty a výsledkom bola prehra. Prvou podmienkou úvah o volebnom úspechu nie je široká racionálna dohoda, ale analýza volebnej podpory Kotlebu v krajských voľbách roku 2013.

V časopise Sociológia pred časom vyšla štúdia troch autorov, ktorá je výsledkom ich výskumu, respektíve analýzy Kotlebovej voličskej podpory v roku 2013. Táto analýza by mala byť povinným čítaním pre všetkých politických lídrov i stratégov, ktorí uvažujú o volebnom úspechu v tomto kraji.

Výskum ukázal, že pre voľbu Kotlebu boli štatisticky významné vekové kategórie nad 35 rokov. Kandidát ašpirujúci na volebný úspech by teda mal byť schopný zmobilizovať najmä mladých, „voľných“ voličov, ktorí v predošlých krajských voľbách síce ku Kotlebovi neinklinovali, ale Kotlebovi protikandidáti ich nijak neoslovili.

Podľa uvedenej analýzy mal Kotleba v prvom kole krajských volieb 2013 významnú podporu voličov so základným vzdelaním, v druhom kole však prekvapujúco narástla jeho podpora medzi stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi. Tí zrejme volili na truc a netvoria tvrdé voličské jadro Kotlebu. Výzvou pre jeho nového protikandidáta by malo byť zmobilizovať voličov v regiónoch s vyšším zastúpením stredného a vyššieho vzdelania obyvateľstva, a to hneď v prvom kole.

Krajské voľby roku 2013 vykazovali značnú pasivitu voličov maďarskej národnosti. Tých však v Banskobystrickom kraji nie je málo, Kotlebov protikandidát by ich nemal ignorovať. Mal by teda byť schopný osloviť túto veľkú časť voličov a ak sa mu to podarí, môže mať navrch.

Oproti očakávaniam výskum preukázal, že Kotlebov župný úspech nebol viazaný na ekonomicky či sociálne znevýhodnené regióny. Kotleba dokázal výrazne zmobilizovať voličov v regiónoch, ktoré sa dovtedy javili ako voličské základne Smeru.

Autori analýzy uvádzajú, že voľba Kotlebu v značnej miere súvisí s fenoménom voľby „na truc“ a to „najmä ako výraz frustrácie voličstva“, ako výraz odmietania mainstreamových strán.

Tieto pocity voličov bezpochyby pretrvávajú. Uvedené poznatky velia byť opatrným pri úvahách o absolútnej nevyhnutnosti jedného kandidáta s podporu všetkých demokratických strán a hnutí. Pretože napríklad strana Smer, ktorej voličov Kotleba už predtým získaval na svoju stranu, naďalej reprezentuje obraz mainstreamovej strany a obraz politiky, z ktorej sú mnohí voliči sklamaní a frustrovaní.

K porážke Kotlebu v krajských voľbách nestačí sa len jednoducho dohodnúť na jednom kandidátovi. Žiadny mech zemiakov nad Kotlebom nezvíťazí.

Poznajúc slovenskú realitu bude pravdepodobnejší opačný scenár: rozdrobenosť, pri ktorej strany povedia, že spoločná podpora proti Kotlebovi bude aktuálna až v druhom kole. Lenže voliči už majú dosť rozdrobenosti a absencie konštruktívnej spolupráce, takže takáto stratégia voličov iba utvrdí vo frustrácii a môže viesť k prehre.

Jednoduché to teda nebude.

(Aktuálne.sk 4. 10. 2016)

pošli na vybrali.sme.sk
Print Friendly
Marián Balázs