Najviac mobilizujú kotlebovci a progresívci

 
Výsledky výskumu pred eurovoľbami, ktoré zverejnil Inštitút pre verejné otázky, prinášajú niekoľko zaujímavých zistení.

Pozitívnym zistením je, že v porovnaní s obdobím spred troch rokov klesol počet dospelých občanov vnímajúcich naše členstvo v EÚ ako zlú vec zo 14 percent na 8. To zároveň znamená, že sa zvýšil počet tých, čo vnímajú naše členstvo jednoznačne pozitívne alebo neutrálne. Tento pozitívny posun nastáva paradoxne v období nárastu extrémistov a radikálov. Tento trend badať vo viacerých krajinách: nárast extrémistov zároveň vyvoláva posilnenie proeurópskych postojov u väčšiny občanov.

Zarážajúcim zistením však je, že len 54 percent voličov KDH si myslí, že naše členstvo v EÚ je dobrá vec. U voličov strany Most-Híd je to dokonca len 38 percent. Ukazuje sa, že predstavitelia KDH i Mosta-Híd nevedia svojich voličov vo významnejšej miere presvedčiť, že členstvo Slovenska v EÚ je dobrá vec. (Ešte aj Sme rodina má medzi svojimi voličmi väčší podiel tých, čo sú presvedčení, že naše členstvo v EÚ je dobrá vec.)

Most-Híd vo svojom strategickom dokumente Občianska vízia 2016 uvádza, že je „európskou stranou“ a že „spoločná a občianska Európa je našou budúcnosťou“. Vstup do EÚ a členstvo v eurozóne chápe ako „jeden z najpozitívnejších momentov v novodobej histórii Slovenska“ a zároveň chce byť účastná „na ochrane a rozvíjaní našich spoločných európskych hodnôt“. Skutočnosť, že len 38 percent voličov tejto strany vníma naše členstvo v EÚ ako dobrú vec, je v zrkadle týchto oficiálnych postojov i stratégie strany šokujúce.

KDH vo svojom Základnom programe deklaruje, že rozširovanie Európskej únie považuje „za jednu z najúspešnejších európskych politík“, že európsku integráciu vníma „ako životný záujem Slovenska i celej Európy“ a chce „aktívne kultivovať európske vedomie na Slovensku“. Akosi to však nefunguje, ak takéto vedomie má len zhruba polovica voličov hnutia. Predstavitelia KDH síce môžu argumentovať, že v tomto ich voliči len odzrkadľujú slovenský priemer, bol by to však len alibizmus.

KDH a Most-Híd tvoria spolu s SNS trojicu relevantných demokratických strán s najnižším podielom voličov presvedčených, že naše členstvo v EÚ je dobrá vec. Pre KDH i Most-Híd by toto zistenie malo byť vážnou témou a dôvodom na poctivú reflexiu.

Podľa uvedeného výskumu 41 percent voličov sa určite alebo pravdepodobne zúčastní na eurovoľbách. Najnižší podiel takýchto voličov majú opäť KDH a Most-Híd. To je v rámci politickej súťaže a v kontexte oficiálnych deklarovaných téz pre tieto strany ďalšie fiasko.

Z hľadiska vzťahu k EÚ nie je nezaujímavé, že nová politická strana, resp. koalícia PS/Spolu má spomedzi všetkých relevantných strán ďaleko najvyšší podiel voličov presvedčených o tom, že naše členstvo v EÚ je dobrá vec (až 86 percent), najvyšší podiel voličov, ktorí určite alebo veľmi pravdepodobne pôjdu voliť, pričom spomedzi demokratických strán má najvyšší podiel voličov, ktorí určite pôjdu voliť.

Ak sa pozrieme, ktorá strana má medzi svojimi voličmi najväčší podiel tých, čo sú už teraz pevne presvedčení, že voliť pôjdu, sú to kotlebovci. Ak si odmyslíme koalíciu PS/Spolu ako nový subjekt, potom skutočnosť, že spomedzi etablovaných strán najviac dokážu mobilizovať svojich voličov do eurovolieb práve kotlebovci, by mala byť pre demokratické strany a ich predstaviteľov vážnou výstrahou.

Tento kontext dnes významne zvyšuje dôležitosť eurovolieb, resp. účasti demokratických a proeurópskych voličov. Je pravda, že účasť v eurovoľbách bola na Slovensku vždy nízka. Z hľadiska reprezentácie to doposiaľ problém nebol, no teraz to problémom byť môže. Pretože nie je jedno, aký signál Slovensko smerom k Európe vyšle.

pošli na vybrali.sme.sk
Print Friendly
Marián Balázs