Nezodpovednosť ničí demokraciu

 
V ostatných rokoch zažívame vážnu zmenu vo fenomenológii vlády, upozornil pred časom popredný svetový filozof Roger Scruton na stránkach magazínu First Things.

V ostatných rokoch badať tendencie vedúce k posilňovaniu štátu a jeho vplyvu, zároveň však autorita toho istého štátu paradoxne klesá. Znižuje sa aj dôvera ľudí k politike a politikom, pričom občania už v súvislosti s vládou a politikou hovoria „my“ a „oni“. Prestávajú vnímať vládu a politickú reprezentáciu ako svoju, už nehovoria „naša“ vláda. Táto priepasť je ešte viac prehlbovaná rozbujnenou byrokraciou. Scruton dlhodobo upozorňuje, že táto zmena vo fenomenológii vlády je vážna a treba jej venovať pozornosť.

Sloboda a zodpovednosť sú vzájomne prepojené. Kde nie je zodpovednosť, sociálne prostredie a medziľudské vzťahy sú narušené. Filozof Roger Scruton vo svojich článkoch i verejných vystúpeniach opakovane pripomína, že podobne to platí aj v politickom systéme: keď sa začne vytrácať zodpovednosť, systém sa nebezpečne narúša.

Popredný britský politológ z Cambridgskej univerzity David Runciman však pred časom na stránkach magazínu The Chronicle of Higher Education pripomenul, že súčasná kríza dôvery, nespokojnosť s fungovaním demokracie, rozčarovanie z politiky a nedôvera k nej nie sú ničím novým a z hľadiska krízy dôvery demokracia dnes v skutočnosti prechádza jedným zo svojich pravidelných krízových období. Pripomína dokonca, že nariekanie nad nedostatkami demokracie je trvalou súčasťou demokracie. V dejinách modernej demokracie sa striedajú obdobia úspechov a zlyhaní, napredovania a stagnácie. Demokracia je však ohrozovaná najmä nezodpovednosťou, pripomína opakovane britský politológ.

Súčasnosť kladie pred demokratických politikov i demokratickú verejnosť množstvo výziev. Popri týchto výzvach, v rámci ktorých je výzva k zodpovednosti jednou z kľúčových a základných, by mali podľa Rogera Scrutona demokratickí politici nanovo premyslieť aj úlohu štátu a prehodnotiť, respektíve podrobiť kritike tendencie smerujúce k čoraz silnejšiemu a rozširujúcemu sa štátu. Pretože takéto tendencie v konečnom dôsledku vedú k tomu, že štát sa stane rukojemníkom úzkej elity na úkor občanov.

 

pošli na vybrali.sme.sk
Print Friendly
Marián Balázs