Otáľanie s reformou vzdelávania

 
Ministerka školstva Martina Lubyová v októbri minulého roka predpokladala a verila, že reformu predloží do konca roka. V marci tohto roku tvrdila, že materiál by mal byť predložený začiatkom apríla. Začiatkom mája prehlásila, že predloženie materiálu sa opäť posúva.

Lubyová sa tiež vyjadrila, že zváži, či materiál predloží do medzirezortného pripomienkového konania, alebo postačí pripomienkovanie východiskových materiálov z minulosti. Inými slovami, zvažuje, že takýto dôležitý materiál v jeho záverečnej verzii predloží na rokovanie vlády bez pripomienkovania. „Veľmi vážne sa poradíme, zvážime…“ Takže si počkajme, kým sa veľmi vážne poradia a zvážia.

Takéto je tempo pri reforme, ktorá mešká už roky. V západných demokraciách sa už niekoľko rokov pripomína nutnosť reformy vzdelávania najmä v dvoch rovinách: po prvé opustiť aj posledné zvyšky modelu vzdelávania memorovaním; po druhé opustiť model vzdelávania zameraný čisto na ekonomický rast a klásť väčší dôraz na humanitné vzdelávanie.

Na Slovensku stále zápasíme ešte len s tým prvým krokom. A o humanitnom vzdelaní počúvame z verejného priestoru samé dehonestujúce vyjadrenia.

Vzdelávanie memorovaním vedie k vytváraniu „poslušných občanov, ktorí sa, keď dospejú, budú riadiť autoritou a nebudú klásť žiadne otázky“, pripomína americká profesorka etiky Marta Nussbaumová v knihe „Nie pre zisk. Prečo demokracia potrebuje humanitné vedy“.

Lenže mocenská politika, ktorej sme svedkami na Slovensku, potrebuje práveže poslušných občanov, ktorí ju nebudú spochybňovať ani nijak inak vyrušovať.

Model vzdelávania zameraný čisto na ekonomický rast predpokladá napríklad zručnosti a schopnosti v oblasti informačných technológií. Otázka však je, či takto vychovávame aj ľudí schopných vytvoriť silnú sociálnu kultúru, ktorá bude vedieť napríklad odolávať rétorike demagógov alebo autoritárskych politikov a zasadzovať sa napríklad proti stigmatizovaniu iných.

Znovu sme však pri tom, že autoritatívna, resp. mocenská politika si takýto spôsob myslenia a reformy už z princípu vlastnej ochrany nemôže dovoliť. Zrejme aj preto také otáľanie s reformou, voči ktorej v podaní dnešnej vládnej moci môžeme byť oprávnene skeptickí.

Nechajme sa však prekvapiť a vyčkajme, kým sa konečne už veľmi vážne poradia a zvážia…

pošli na vybrali.sme.sk
Print Friendly
Marián Balázs