Politika bez morálky rozkladá spoločnosť a deformuje samotnú politiku

 
Už pred desaťročiami Erich Fromm upozornil, že sa utvára tzv. marketingový charakter, ktorý odsúva bokom hlbšie otázky a vedie k čisto pragmatickému mysleniu.

Žijeme v časoch, keď sa prakticky všetko dá predať, kúpiť či vymeniť, varoval svojho času Fromm. Napokon aj druhých ľudí začneme vnímať len ako prostriedky. Vedie to k tomu, že na predaj bude aj naša česť, naše slovo, náš charakter (aj v politike). Takpovediac vonkajší obal sa stali dôležitejšími než kvalitatívne črty. Dominuje marketingový charakter, človek stráca sám seba a prestávajú ho zaujímať hlbšie otázky, vrátane morálnych, resp. prestáva sa nimi zaťažovať. Správame sa čoraz viac pragmaticky.

„Žijeme v dobe, keď sa takmer všetko dá predať a kúpiť,“ napísal pred časom harvardský politický filozof Michael J. Sandel nepriamo nadväzujúc na Fromma. Jeho kniha Morálne limity trhu sa stala bestsellerom. Upozorňuje v nej na nebezpečenstvo nadvlády ekonomizujúceho prístupu, ktorý vytesňuje morálne otázky.

Upadáme do ilúzie, akoby sa všetky problémy dali riešiť čisto ekonomickým prístupom. Trh a ekonomika sa však oddelili od morálky, preto je podľa Sandela naliehavé obnoviť práve prepojenie ekonomiky a morálky. Pretože ani trhová ekonomika nás neoslobodzuje od morálnych otázok a úsudkov.

V oblastiach ako školstvo, zdravotníctvo, kultúra, občianska spoločnosť a podobne „nejde len o ekonomické otázky, ale aj o politické a morálne,“ varuje Sandel. Dodáva, že v čase éry trhového triumfalizmu sme si takéto otázky nekládli. Dnes je však už nielen potrebné, ale priam naliehavé otvoriť širšiu diskusiu o ekonomike a morálke, o politickej etike a pod.

Harvardský politický filozof však zároveň pripúšťa, že v súčasnej situácii straníckych a politických zápasov si len ťažko predstaviť verejnú diskusiu o takýchto otázkach. Takáto diskusia bude možná vtedy, keď budeme ochotní rozšíriť podmienky verejného diskurzu a diskutovať aj o konkurenčných koncepciách dobrého života. Tam, kde sa takýto diskurz ignoruje, presadzuje sa čisto technokratická alebo manažérska politika. Širšia verejná diskusia by však podľa Sandela prispela „k väčšiemu ozdraveniu verejného života“ a pomohla by nám „viac si uvedomiť cenu, ktorú platíme za život v spoločnosti, kde sa všetko dá kúpiť“.

V našom politickom kontexte dodajme, ak sa presadzuje čisto marketingová politika, ak sa v politike udomácni marketingový charakter (kde nič neznamenajú už ani slová o charaktere a bez mihnutia oka sa poprú aj vlastné predchádzajúce postoje), ak sa udržiava šedá zóna politiky a biznisu a systémová ochrana „našich ľudí“, ak politika nepripúšťa morálne otázky a kritériá, deformuje sa politika i spoločnosť. A spoločnosť, ktorá to dovolí, si píli pod sebou ten povestný konár.

 

pošli na vybrali.sme.sk
Print Friendly
Marián Balázs