Populizmus sa tak skoro nevytratí

 
„Už od dávnych rímskych čias takmer každý typ vlády, ku ktorej existovala konkurenčná voľba, bola konfrontovaná s nejakou formou populizmu,“ napísal pred časom nemecký politológ pôsobiaci na Harvarde Yascha Mounk.

Vo väčšine západných krajín v období rapídneho hospodárskeho rastu v západných demokraciách, t. j. od skončenia druhej svetovej vojny po koniec osemdesiatych rokov, nebol populizmus v centre politického diskurzu. Ani ľavicový ani pravicový populizmus sa v nijakej významnejšej miere nepresadil a nebol nijako určujúci pre fungovanie západných demokracií a ich inštitúcií.

V tom období sa v Západnej Európe stranícke zastúpenia v parlamentoch takmer vôbec nemenili. Podľa Mounka to znamenalo stabilitu a rozvoj západných demokracií a ich politických inštitúcií.

Avšak od deväťdesiatych rokov sa populizmus objavoval čoraz silnejšie, navyše spôsobom a prejavmi, ktoré boli predtým neakceptovateľné a ktorými po štyri desaťročia populizmus neuspel. Mnohí vrátane Mounka za rozhodujúci bod zlomu označujú rok 2009 a finančnú krízu.

Mounk, ktorý sa dlhodobo venuje téme populizmu, vidí v pozadí nástupu novodobého populizmu najmä tri dôležité zmeny. Prvou je demografická kríza a väčšie výdaje na systém sociálneho zabezpečenia, pričom ekonomický rozvoj nedokáže túto zmenu vyvažovať. Druhou zmenou je rastúca nezamestnanosť. Napokon treťou zmenou je zmena identity voličov, ktorí čelia novým situáciám a výzvam, napríklad v dôsledku globalizácie, či migračnej krízy.

V tejto situácii mnohí zakusujú osobné frustrácie a ťažšie životné situácie a majú pocit, že ich spôsobili samotné vládnuce elity, alebo že tieto elity nedokážu ich problémy vyriešiť. Uvedené faktory sa podľa nemeckého politológa tak skoro nezmenia, preto na istý čas ešte zostanú živnou pôdou populizmu.

V uplynulom štvrťstoročí sa teda naštrbili tie demografické a ekonomické základy, ktoré zabezpečovali stabilitu západných demokracií. Najmä preto je dnes populizmus taký úspešný.

Yasha Mounk vo svojich prácach opakovane upozorňuje, že práve pre tri uvedené faktory sa populizmus v blízkom čase len tak nevytratí. Z politického hľadiska jedinou cestou podľa neho je, že demokratickí politici, ktorí nezdieľajú populizmus, budú popri podpore ekonomického rozvoja omnoho venovať viac pozornosti venovať najmä sociálnej oblasti. Aj keď to také jednoduché asi nebude, tento náhľad stojí za úvahu.

pošli na vybrali.sme.sk
Print Friendly
Marián Balázs