Rašiho vietnamské excesy

 
Ak je pre Richarda Rašiho komunistický Vietnam zaujímavou dovolenkovou destináciou, je to jeho vec. Ale ak ako primátor (zastupujúci mesto Košice a jeho obyvateľov) upevňuje vzťahy s komunistami z Hočiminovho mesta a podpisuje memorandum o porozumení a spolupráci, to už hraničí s úchylkou.

Minulý rok Richard Raši svoju cestu do Vietnamu utajoval. Prezradili ho až vietnamskí súdruhovia, ktorí na internet zavesili fotky s košickým primátorom a jeho vysmiatou delegáciou. Tak sa Košičania z vietnamských webov podozvedali, kto každý tam s Rašim „dovolenkoval“.

Teraz už Raši a spol. svoju vietnamskú turistiku netaja. Lenže Vietnam je ako obchodný či investičný partner absolútne nezaujímavý. A reči o výmenných študijných pobytoch či o záujme Vietnamu o mlieko z východného Slovenska nemôžu myslieť vážne.

Vietnamský komunistický režim posiela svojich nepohodlných kritikov nemilosrdne do väzenia. Na dlhé roky. Európsky parlament vydal v júni tohto roku Rezolúciu o Vietname, v ktorej o. i. odsúdil zatýkania novinárov a blogerov, porušovanie ľudských práv i medzinárodných noriem. A Richard Raši s vietnamskými komunistami podpisuje memorandum o porozumení a spolupráci. Nuž, čo, srdcu nerozkážeš.

(KOŠICE:DNES 4. 11. 2016)