Robert Fico buduje oligarchicko-autoritársku demokraciu

 
Kľúčovým prvkom komunistickej ideológie a politiky bol boj proti tzv. triednym nepriateľom. Podľa toho aj samotná rétorika vychádzala z delenia sveta na spojencov a nepriateľov.

Spoločnosť mala byť očistená od kritikov a neprajníkov, ktorí nezdieľali jedinú platnú víziu sveta a narúšali budovanie svetlých zajtrajškov.

Čím viac sa okolitý svet menil, tým viac sa rétorika i gestá predstaviteľov režimu stávali karikatúrou. Čoraz viac pripomínali kreatúry žijúce vo svojom bájnom svete bez pravdy, no s ilúziami o prítomnosti i budúcnosti. Budúcnosť bola ospravedlnením pre lži a zločinnosť systému.

Všetko, čo sa vymykalo spod ich schémy, kontroly a ovládania, im naháňalo strach. Reakciami voči tzv. nepriateľom a teatrálnou prezentáciou seba i strany potvrdzovali svoj vlastný svet. Vytvorili uzavretú spoločnosť s kultúrou monológu a nedôvery voči každému, kto ich svet, slová a spôsoby spochybňoval. Pripomínali ľudí v úkrytoch, ktorých jedinou starosťou je starosť o záchranu seba samých. Mali však v rukách všetku moc a jej nástroje. A to ich robilo nebezpečnými.

Určujúcim faktorom politického správania sa človeka odchovaného takýmto videním sveta bude potom tento hlboko zakorenený kód z minulosti.

Človeka odchovaného na kultúre monológu sloboda a demokracia zneisťuje, pretože od neho vyžaduje kultúru dialógu. Minulý svet ho učil istotám stavaným na ideologickej a mocenskej báze jednej strany. Demokracia ho zneisťuje, pretože tá je o deľbe moci a o pluralitnom svete konkurenčných hodnôt.

Ak má navyše aj nekontrolované ambície, výsledkom je prehlbujúci sa rozpor medzi nedemokratickými spôsobmi a demokratickými pravidlami. V praxi to znamená mocensko-autoritárske tendencie, populistické a manipulatívne spôsoby, vytváranie šedej zóny politiky a biznisu, opätovné delenie sveta na spojencov a nepriateľov, na „našich“ a tých druhých, či sklony vidieť v kritikoch a oponentoch nepriateľov, dokonca nepriateľov štátu. Stereotyp reakcií proti kritikom ho vedie k závislosti na týchto reakciách. A popritom tom všetkom je tu aj poškuľovanie po spojencoch zo starého sveta. Takýto politik buduje oligarchickú a autoritársku demokraciu.

Podceňovanie likvidovania pravidiel demokracie sa v dejinách už neraz vypomstilo.

(Aktuálne.sk 1. 12. 2016)