Silná politická polarizácia, nevraživosť, politická neznalosť. Kam to povedie?

 
Výsledky českých volieb potvrdili, že voliči svoju stranícku voľbu personifikujú do osoby straníckeho lídra, v dôsledku čoho sú svojej preferovanej strane ochotní nekriticky odpustiť viac než iným a nevadia im ani prešľapy, kauzy či konflikty záujmov jej lídra. Táto téma však nie je stredoeurópskym špecifikom, ale stáva sa všeobecnou črtou vo svete poznačenom modernými technológiami a tzv. novými médiami.

Popredný americký profesor práva a niekdajší člen Obamovej administratívy Cass Sunstein pred časom varoval pred vzostupom partajníctva v zmysle nekritického vzťahu k vlastnej politickej strane a silnej zaujatosti, ba až nevraživosti voči iným stranám. Vyjadril tiež obavu, že internet a sociálne siete čoraz viac uzatvárajú ľudí do ich vlastného názorového sveta, respektíve, že mnohí čoraz viac vyhľadávajú také internetové komunikačné prostredie a informácie, ktoré im potvrdzujú ich vlastné videnie sveta.

Podľa ďalšie popredného amerického profesora práva Ilyu Somina, autora knihy Demokracia a politická neznalosť je tento trend znepokojujúci najmä z dvoch dôvodov. Po prvé posilňuje tendenciu automaticky odmietať myšlienky či návrhy politických súperov, čo napokon vedie k odmietaniu dialógu. Po druhé popri odmietaní skutočného dialógu ide aj o ospravedlňovanie neprípustného správania sa predstaviteľov vlastnej strany.

Mnohí voliči to, čo kritizujú pri politikoch iných strán, tolerujú tým svojim. Čím viac odmietate dialóg s druhou stranou, tým viac ospravedlňujete a prehliadate neprípustné správanie svojich lídrov, upozornil pred časom Somin v článku pre Washington Post. Zvažovanie odlišného názoru vyžaduje čas a úsilie a často spôsobuje emočné nepohodlie. Je citovo oveľa uspokojujúcejšie hľadať iba také informácie, ktoré sú v súlade s našimi názormi a potvrdzujú ich. To potom posilňuje ignorovanie odlišných názorov. Vytvárajú sa tzv. politickí fanúšikovia, ktorým pri prijímaní politických informácií chýba kritickejší, logickejší a objektívnejší prístup.

Rozširujúce sa komunikačné a informačné možnosti tak v konečnom dôsledku nevedú k rozvoju komunikácie, ale k straníckej a voličskej polarizácii a paradoxne aj k prehlbovaniu politickej neznalosti a neinformovanosti. Uzatváraním sa do vlastného názorového sveta navyše rastie aj bojovná nevraživosť voči priaznivcom inej strany.

Významný svetový ekonóm Joseph Schumpeter už pred vyše sedemdesiatimi rokmi upozornil, že v politických veciach sa ľudia rozhodujú a zmýšľajú omnoho iracionálnejšie než v iných oblastiach života. Profesor Somin sa nazdáva, že dnes je to ešte horšie než pred desaťročiami. Upozorňuje, že trend rastúcej straníckej a voličskej polarizácie, trend nevraživosti, prehlbujúcej sa politickej neinformovanosti, či výlučného potvrdzovania svojich názorov má napokon vážny negatívny dopad na demokraciu. A to ešte do toho nezarátal vplyv politickej i mediálnej manipulácie.

V týchto rokoch voľby vo viacerých krajinách vrátane Slovenska a Česka dávajú takýmto analýzam, náhľadom a varovaniam za pravdu. Otázka, respektíve výzva pre zástancov demokracie a jej hodnôt je, nájsť spôsob, ako v takto zmenenom prostredí politicky úspešne obstáť.

pošli na vybrali.sme.sk
Print Friendly
Marián Balázs