Spokojnosť s postupom vlády pri zvládaní pandémie výrazne klesá

 
Spokojnosť občanov s tým, ako si vláda počína pri zvládaní pandémie, sa medzi aprílom a septembrom prepadla z vyše 53 percent na necelých 30 percent. Pokles o zhruba 23 percentuálnych bodov (v prepočte vyše 43 percent) je vážny signál.

Prieskum, ktorý realizovali spoločnosť MNFORCE, agentúra Seesame a SAV, ukázal aj výrazný prepad dôvery občanov vo vládu ako takú z aprílových vyše 56 percent na septembrových 28 percent.

Podľa agentúry Seesame je klesajúca miera dôvery a spokojnosti „výzvou na zlepšenie komunikácie exekutívy“. No a práve tu môže byť kameň úrazu. Najmä premiér od začiatku čelí silnej kritike najmä pre spôsob vystupovania a komunikácie a nič nenasvedčuje tomu, že by bol schopný a ochotný niečo na tom zmeniť. Nuž a dobre vieme, čo a ako svojim kritikom odkazuje. Zrejme si neuvedomuje, že – opäť citujme uvedenú agentúru – „zrozumiteľný a jednoznačne komunikovaný plán a opatrenia zo strany vlády smerom k obyvateľom zvyšujú mieru dôvery a vedú k zodpovednejšiemu správaniu“.

Spôsob komunikovania prijímaných opatrení je v záujme čo najefektívnejšieho zvládania pandémie (čo je bezpochyby aj záujmom vlády). Lenže od začiatku sme boli veľakrát svedkami toho, ako sa opatrenia zo dňa na deň chaoticky menili, čo nijako neprispieva k prehľadnosti a k orientácii občanov.  Nehovoriac o tom, ako premiér nadáva občanov, ukazuje na nich prstom atď. Ak len necelých 29 percent občanov je spokojných s tým, ako vláda komunikuje prijímané opatrenia, je to pre vládu i premiéra veľmi zlé vysvedčenie. Je to nielen nastavenie zrkadla, ale mal by to byť aj vážny signál či podnet na reflexiu a zlepšenie.

V prepade dôvery a spokojnosti, samozrejme, zohráva rolu aj únava z pandémie. Popri tom dôvera môže klesať aj v situácii, keď vláda prijíma nepopulárne, no nevyhnutné opatrenia. Toto nie je v možnostiach vlády ovplyvniť. O to dôležitejšie však je, akým spôsobom kompetentní vyvažujú tieto psychologicky zákonité momenty. Presnejšie, aký spôsobom vystupujú a komunikujú.

Predpokladom zvládania pandémie sú nielen opatrenia, ale aj dôvera. Tú si však nemožno vynútiť. Dôvera sa získava i stráca napríklad aj spôsobom vystupovania a komunikovania.

Problém je, že znižovaním dôvery občanov sa znižuje aj ochota rešpektovať opatrenia a nariadenia. Výsledkom tak môže byť ďalšie výrazné zhoršenie pandemickej situácie. Aj preto by mali byť výsledky uvedeného prieskumu pre vládu a jej premiéra vážnym mementom.

 

 

Print Friendly
Marián Balázs