Vianočný koncert so scenárom bývalého agenta ŠtB

Ak po štvrťstoročí od pádu komunistického režimu scenár Vianočného koncertu Slovenského a Českého rozhlasu pripravil niekdajší agent ŠtB, je takáto voľba vedenia RTVS viac než zarážajúca. Preto je v tejto súvislosti vhodné pripomenúť si aj odvrátenú stranu príbehu úspešného textára Ľuboša Zemana.

O Ľuboša Zemana sa ŠtB začala zaujímať v máji 1976. Od júna 1978 už figuroval ako agent s krycím meno Ivo. ŠtB ho evidovala pod registračným číslom 18922. Pri podpise spolupráce sa zaviazal zachovať „úplnú mlčanlivosť pred rodinou, blízkymi príbuznými, štátnymi orgánmi a inštitúciami“. Pretože sa stretával s ľuďmi z rôznych spoločenských prostredí, jeho úlohou malo byť najmä „zisťovať ich názory“.

Dlhé roky pôsobil v bratislavskom štúdiu Československého rozhlasu a bol aj šéfom hudobnej redakcie. ŠtB informoval napríklad o cestách do kapitalistickej cudziny, donášal napríklad na svoju kolegyňu z rozhlasu Oľgu Špankovú, ale aj na povereného riaditeľa rozhlasu Jána Toseckého. V roku 1988 informoval, že pred pracovnou cestou do Rakúska (na ktorej Zeman Toseckého sprevádzal) pracovníci sekretariátu riaditeľa zháňali pre Toseckého šilingy, alebo, že v Rakúsku sa riaditeľ rozhlasu viac zaujímal o nákupy než o pracovné rokovania.

V súvislosti s Oľgou Špankovou informoval ŠtB o jej kontaktoch so šéfom hudobného vysielania Dánskeho rozhlasu Steenom Frederiksenom. Španková sa neskôr za Frederiksena vydala, vysťahovala sa do Dánska a stala sa redaktorkou hudobného vysielania Dánskeho rozhlasu v Kodani.

Ľuboš Zeman mal donášať aj na známeho rozhlasového moderátora Fera Horu.

Zemanovým riadiacim dôstojníkom bol pplk. Molnár. Za donášanie pre ŠtB dostával finančné odmeny a vecné dary. Popri tom pred každou cestou do zahraničia dostával peniaze v západných menách. Ako agent ŠtB bol vedený až do pádu komunistického režimu.

V marci 2006 bol zvolený za druhého podpredsedu Rozhlasovej rady. Po medializovaní spolupráce s ŠtB sa v októbri 2007 funkcie vzdal. Členom Rozhlasovej rady však zostal až do konca roka 2010. V roku 2005 sa stal výkonným riaditeľom súkromnej reklamnej televízie TVA.