ŽIVOTOPIS

 
Narodený 5. augusta 1966 v Košiciach.

Politický komentátor, publicista, vysokoškolský pedagóg, teológ.
Prednáša na Trnavskej univerzite, Katedra sociológie.
Píše komentáre pre portály Aktuálne.sk a Košice:dnes.

V r. 2014-2015 vyučoval na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Inštitút novodobých dejín Slovenska.

V r. 2013-2016 prevádzkoval internetový časopis Global magazín, ktorého bol šéfredaktorom.
Od decembra 2012 do júla 2013 bol šéfredaktorom internetového magazínu AM Report, ktorý vychádzal pri Akadémii médií.

Od 16. júla 2010 do 4. apríla 2012 bol predsedom Zboru poradcov predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej a riaditeľom kancelárie Zboru poradcov predsedníčky vlády SR.
__________

V rokoch 2001-2010 bol výkonným riaditeľom vydavateľstva Serafín. V rokoch 2002-2005 bol členom redakčnej rady dvojmesačníka Listy.
V rokoch 2004-2008 publicisticky spolupracoval s týždenníkom Domino fórum, neskôr Domino efekt, resp. Eurodomino. V rokoch 1996-2010 publikoval v denníku SME, príležitostne aj v iných periodikách.
__________

Od 09/1990 do 07/2010 bol členom františkánskeho rádu, od r. 1996 ako kňaz. Vystupoval a publikoval pod menom Ján K. Balázs.

V rokoch 2005-2010 vyučoval sociálnu prácu a tiež politickú teológiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity.

V rokoch 2008-2009 bol členom poroty pre udeľovanie ocenení Biela vrana.

Roku 2000 – PhDr. v odbore sociálna práca na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.

Roku 1999 bol externým poradcom predsedu Vlády SR pre oblasť cirkví.

V rokoch 1998-2008 spolupracoval s Teologickým fórom, nezávislým združením teológov a záujemcov o teológiu a filozofiu v kontexte súčasnej spoločnosti, vedy a kultúry. Prednášal napríklad na sympóziách cyklu „Európa hodnôt“ organizovaných Centrom pre európsku politiku. V rokoch 1996-1998 spolupracoval so Stálou konferenciou občianskeho inštitútu (SKOI).

V rokoch 1990-1996 študoval teológiu na Teologickom inštitúte v Bratislave. Roku 1999 – Mgr na TF TU.

V rokoch 1992-1995 sa venoval aj sociálnej práci, konkrétne streetworku a pomoci ľuďom liečiacim sa zo závislosti na drogách.
__________

Je jedným z respondentov kníh rozhovorov „Tridsaťšesť otázok súčasného sveta“ (Q 111, 1996) a Krehká sila (IVO-Kalligram, 2001). Je autorom (pod menom Ján K. Balázs) kníh „Počiatky františkánskeho hnutia a hnutia klarisiek“ (Serafín, 1999), „Znak Tau“ (Serafín, 2003), „František z Assisi v európskej literatúre 20. storočia (VMV, 2004) a „Sloboda a pamäť. Eseje o etike slobody“ (Valeur, 2010) .
__________

Pred novembrom 1989 bol spoluzakladateľom a redaktorom kresťanského samizdatového časopisu Zrno. Bol sledovaný Štátnou bezpečnosťou a nemohol dokončiť štúdium na Stavebnej fakulte VŠT v Košiciach. V rokoch 1988 – 1990 pracoval ako ošetrovateľ vo FNsP v Košiciach. Bol signatárom petície Několik vět, podpísal tiež petíciu za prepustenie tzv. bratislavskej päťky.

 

Print Friendly