Ďalšie pokrytectvo tejto vládnej moci

 
„Škole, ktorá nemá žiadny vedecký tím, a dupľom nie excelentný, vládna strana pridelí dotáciu 4,4 milióna z našich spoločných peňazí,“ rozhorčoval sa v januári 2016 v opozícii Igor Matovič.

Spoločne s Veronikou Remišovou kritizovali dotáciu pre vysokú školu Danubius v Sládkovičove. Upozornili, že škola dostala dotáciu pre excelentné vedecké tímy, hoci bola najhoršie hodnotená z pohľadu odbornosti a nemala žiadne vedecké tímy, tobôž excelentné.

Remišová vtedy upozornila aj na to, že roku 2014 ministerstvo školstva najprv pozastavilo akreditáciu pre doktorandské štúdium na tejto vysokej škole, napokon v septembri 2015 ju minister školstva definitívne odňal. „To mu však nebránilo v tom, aby tejto súkromnej vysokej škole o pár týždňov neskôr ministerstvo pridelilo z výzvy Mobilizácia excelentných výskumných tímov eurofondovú dotáciu,“ prehlásila vtedy Remišová.

Keď sa po nástupe vlády Igora Matoviča ukázalo, že Boris Kollár s diplomovkou podvádzal a jeho záverečná práca je plagiát, Matovič – teraz už ako premiér – v júni tohto roku namiesto toho, aby vyzval Kollára na odstúpenie, rovnako ako k tomu vyzýval plagiátora Andreja Danka, napínal svoje rečnícke svaly a prehlásil, že „zrušíme bez hanby polovicu vysokých škôl, umelo vytvorené školy v Skalici, Sládkovičove a podobné bludy, ktoré deformujú systém“. O tom, že sa po prevalení škandálu aj s jeho plagiátorstvom správal celkom inak, ako keď z opozície vyzýval na odstúpenie Andreja Danka, sa už písalo a hovorilo veľa. Už to bol prejav pokrytectva Igora Matoviča i hnutia Oľano.

Lenže to pokrytectvo vládnej garnitúry pokračuje. Pretože ako inak označiť to, že po ostrej kritike dotácie pre vysokú školu v Sládkovičove v časoch bývalej vlády a po označení tejto školy za blud, ktorý deformuje systém, odrazu tej istej vysokej škole odklepnú finančné prostriedky? Na akési centrum excelentnosti. Znovu to čarovné slovo excelentnosť.

Na pochybnostiach nič nemení ani fakt, že finančný balík 4,7 milióna eur bol pridelený konzorciu piatich subjektov (medzi nimi je, všimnime si, aj teraz jedna firma z Trnavy) a Danubius je „len“ jedným z nich. Ako si vysvetliť, že táto škola z celkového balíka dostala zhruba polovicu peňazí a zvyšok si rozdelia ďalšie štyri subjekty, medzi ktorými sú dve univerzity?

Podľa vyjadrenia samotného štátneho tajomníka ministerstva školstva bolo odborné hodnotenie žiadosti dokončené koncom marca tohto roku, teda už za tejto vlády a schválené v júni. Rozhodovací, hodnotiaci a schvaľovací proces sa teda udial už za tejto vlády.

Takže v minulosti Matovič s Remišovou peniaze pre vysokú školu v Sládkovičove kritizovali a o kvalite tejto školy vyslovili pochybnosti. Tému využili na posilnenie svojej opozičnej pozície. Vecne i morálne mali pravdu a bolo dobré, že na problém upozornili. Navyše Matovič sa nedávno o tejto škole opäť vyjadril veľmi kriticky. To však nebránilo v tom, aby tejto súkromnej vysokej škole ministerstvo pridelilo eurofondové peniaze. A ak parafrázujeme slová Igora Matoviča, je to síce umelo vytvorená škola, ktorá s podobnými bludmi deformuje systém, no vládna strana jej pridelí 2,7 milióna eur z našich spoločných peňazí.

Tu nám nejde o hodnotenie kvality danej vysokej školy, na to sa autor tohto textu necíti byť kompetentný. To, o čo ide, je správanie sa vládnej moci v zrkadle vyjadrení jej členov ešte z opozičných čias. A to aj v tomto kontexte nemožno označiť inak ako pokrytecké.

 

 

Print Friendly
Marián Balázs