OĽaNO má opäť dvojaký meter. Pokrytecký

  Líder „obyčajných“ nemá dôveru k ministerke Kolíkovej a chcel, aby na svojom poste skončila. Lebo – vraj – konflikt záujmov. Avšak konflikt záujmov v prípade štátneho tajomníka ministerstva zdravotníctva Kamila Száza, ktorý prevádzkuje mobilné odberové miesta, a teda robí biznis s antigénovými testami, mu neprekáža.

Život na Kube sa nemení ani po ére Castrovcov

  Viete si predstaviť, že vám niekto nadšene napíše, že zohnal kávu? Toto nie je spomienkové retro, ale dnešná kubánska realita.

Čas zatvorených kostolov zostal nevyužitou príležitosťou

  Obdobie zatvorených kostolov bolo jedinečnou príležitosťou, ktorá sa už zrejme v takom časovom rozsahu nezopakuje. Tak ako každá kríza prináša zároveň nové výzvy a príležitosti, aj zatvorené kostoly boli príležitosťou na hlbšiu inštitucionálnu aj osobnú reflexiu.

Poučenie podľa Harariho: ďalšie masívne šírenie pandémie už bude ľudským a politickým zlyhaním

  Keď v minulosti vypukli morové epidémie, nik netušil, čo ich spôsobilo, ani ako ich zastaviť. Podobne nedokázalo ľudstvo účinne čeliť ani španielskej chrípke roku 1918. Dnešné epidémie však už veda zmenila na „zvládnuteľnú výzvu“, napísal historik Yuval Noah Harari, autor kníh Sapiens, Homo Deus a 21 lekcií pre 21 storočie v článku pre Financial Times.

Ani pandémia neoslobodzuje Matoviča od povinnosti postupovať podľa zákona

  Schvaľovanie zahraničných pracovných ciest členov vlády je povinnosťou podľa Zákona č. 575/2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Konkrétne § 39 hovorí, že vláda schvaľuje „zahraničné cesty predsedu vlády, podpredsedov vlády, ministrov, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy a vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky“.

Histriónske správanie v politike je nebezpečné. Je však liečiteľné

  Teatrálnosť, emocionalita bez reflexie, egocentrické správanie, dramatický emocionálny prejav, vyhľadávanie aktivít, pri ktorých je centrom pozornosti, neprimeraná zhovievavosť voči sebe, manipulatívne správanie či skutočnosť, že problém nevidí v sebe, ale vždy len v okolí – to sú základné črty histriónskej poruchy osobnosti.

Potvrdzuje sa, že Heger je len bábkový premiér

  Eduard Heger mal (a v zásade ešte stále má) jedinečnú príležitosť pozitívne sa zapísať do príbehu slovenskej politiky. Funkciu premiéra dostal priam ako dar z neba, ocitol sa v pozícii, o akej sa mu asi ani nesnívalo. Veľmi rýchlo mal možnosť vyvrátiť tvrdenia, že bude len bábkovým premiérom.

Náboženstvo nie je nutným predpokladom morálky

  V modernej spoločnosti už koncepcie správneho života nie sú odovzdávané a vynucované „dominantným inštitucionálny aparátom“, pripomenul významný americko-rakúsky sociológ Thomas Luckmann vo svojej pražskej prednáške roku 2009. Tá je aj v našom slovenskom kontexte stále aktuálna.

O skutočnom zmysle pravidla „oko za oko, zub za zub“

  Starozákonný princíp „oko za oko, zub za zub“ si mnohí vysvetľujú v zmysle pomsty či odplaty v medziľudských vzťahoch. Napríklad za nejakú urážku, kritiku a podobne.

Rozdiel medzi skutočným lídrom a nebezpečným dobrodruhom

  Niektorí lídri sú natoľko hypnotizovaní nejakou ideou, že všetko mimo nej akoby mizlo a každý odlišný názor sa im zdá neprijateľný. Pri presadzovaní svojich predstáv neváhajú používať aj neakceptovateľné spôsoby, naznačil koncom 19. storočia francúzsky psychológ, zakladateľ sociálnej psychológie Gustave Le Bon v knihe Psychológia davu.

Ľudia zomierajú, riadenie štátu je nefunkčné a vy handlujete s funkciami

  Vláda je v troskách. Nemáme ministra zdravotníctva a nemáme ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Nemáme ministra hospodárstva ani školstva ani zahraničných vecí. Nemáme ani ministra spravodlivosti. V podstate ani premiéra. Nemáme ani šéfa SIS, ktorý je spolu so svojim námestníkom vo väzbe.

Nemôžeme byť slobodní bez zdravia a nemôžeme byť zdraví bez poznania

  „Zdravie je naše spoločné citlivé miesto a naša spoločná šanca byť slobodnejšími,“ píše známy americký Timothy Snyder v knižnej eseji Naša nemoc.