Na boj proti korupcii nestačí marketingová politika

  Oxfordský profesor ekonómie Paul Collier pred časom v eseji o téme korupcie upozornil, že dobré zákony a zodpovedajúce inštitúcie sú nutným predpokladom, ale na účinný boj proti korupcii treba aj niečo viac.

Žiadny vlak ani obed nie je zadarmo

  Vládna koalícia namiesto toho, aby prijímala systémové opatrenia umožňujúce zvýšenie platov, dôchodkov, kvality služieb a životnej úrovne, prijíma nekoncepčné rozhodnutia, ktoré sú však pre ňu marketingovo, ideologicky a mocensky výhodnejšie.

Sovietski vojaci spôsobili smrť našich občanov aj po auguste 1968

  Krajiny, ktoré sa zúčastnili okupácie Československa, vydali v decembri 1989 vyhlásenie, v ktorom označili vstup vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa za porušenie medzinárodného práva. Dokonca aj Moskva vtedy prehlásila, že obsadenie Československa bolo v rozpore s medzinárodným právom.

Niekdajší partizáni boli mocenskou a ideologickou oporou totalitného režimu

  Roku 1944 boli zo Sovietskeho zväzu na naše územie vyslaní vyškolení partizánski vodcovia so svojimi skupinami. Spolu s nimi prišli aj skupiny vyslané priamo od obávanej NKVD. Aké mali inštrukcie, si môžeme domyslieť.

Po okupácii bola popri čistkách a perzekúciách obnovená aj tvrdá cenzúra

  Myslíte si, že úradná cenzúra je výmyslom totalitných režimov? Omyl. Vznikla v prostredí cirkvi, keď roku 1486 mohučský biskup zaviedol cenzorský úrad. To by mohla byť samostatné téma, teraz si však načrtnime, ako fungovala cenzúra v totalitnom Československu.

Príbeh pozývacích listov

  Všeobecne je v povedomí predstava, že v súvislosti s okupáciou v auguste 1968 bol jeden tzv. pozývací list podpísaný skupinou komunistických funkcionárov okolo Vasiľa Biľaka. V skutočnosti bolo viac listov i viac podpisov.

Ako sa z obuvníka stal tvrdý normalizátor, ktorý rozhodoval o životoch druhých

  V zrkadle augustových udalostí z roku 1968 sa odkrývajú aj groteskné príbehy komunistických karieristov schopných všetkého. Jedným z takýchto ľudí bol aj plk. JUDr. Zdeněk Číhal.

Ani migračná kríza nedáva právo na dehumanizujúcu rétoriku a ignorovanie etiky

  Migračná vlna nie je nový fenomén. Problém je len v tom, že v modernej Európe sme ju v takejto podobe ešte nezažili. Moderná Európa doposiaľ zažila migráciu inak: najprv z Európy do Ameriky za prácou, neskôr v podobe útekov z totalitných režimov.

Proruské postoje potvrdzujú, že sme na periférii európskej demokracie

  Rozhorčenie nad základňou Nočných vlkov na Slovensku je oprávnené. Problém je však omnoho vážnejší. Podstata problému spočíva v otváraní priestoru nástrojom ruskej propagandy a v príklone vládnej moci k Rusku.

Prečo polícia nemá záujem o Kosíkovu výpoveď?

  Po zrušení Mečiarových amnestií som na inom mieste napísal, že víťazná eufória nie je namieste, a to ani v prípade opozície. Bez ohľadu na to, akým spôsobom boli Mečiarove amnestie zrušené, namieste je otázka, prečo sa vo veci ďalej nič nerobí.

Opäť to slovenské súdnictvo

  Takže poslanec Mizík nevie pracovať s počítačom, a teda nemohol zverejniť text na facebooku. Pripusťme, že to tak je. To však neznamená, že za tým textom nie je on.

Kočner je vo väzbe. To ešte neznamená, že spravodlivosť začína fungovať

  Kočner je vo väzbe, ale aplauz, ktorý nastal, je prehnaný. S Kočnerom sa už spájali také kauzy, že všade inde by už zrejme dávno sedel v base natvrdo. O víťazstve spravodlivosti a zákonnosti bude možné hovoriť až vtedy, keď bude (ak vôbec) právoplatne odsúdený.