O mne

 

Publicista, moderátor, vysokoškolský pedagóg, teológ.

__________

Médiá a publicistika:

V súčasnosti píšem články a komentáre pre Denník N (od 2017), internetový magazín Dalito.sk (od 2018) a český štvrťročník Demokratický střed (od 2016).

V minulosti som písal komentáre pre spravodajský portál Aktuálne.sk (2016-2018) a portál Košice:dnes (2016-2017), publikoval som v denníku SME (1996-2010), v rokoch 2004-2008 som publicisticky spolupracoval s týždenníkom Domino fórum, neskôr Domino efekt, resp. Eurodomino. Okrem toho:

2018-2023: Internetový magazín Dobré noviny: moderátor diskusnej relácie Križovatky s Mariánom Balázsom.
2012-2013: 3 Media, s.r.o.: šéfredaktor internetového magazínu AM Report.
2001-2010: Šéfredaktor vydavateľstva Serafín.
2002-2005: Člen redakčnej rady dvojmesačníka Listy.
__________

Pedagogická činnosť:

2016- : Trnavská univerzita, Katedra sociológie – externý pedagóg.
2014-2015: Pedagóg na VŠZaSP sv. Alžbety, Inštitút novodobých dejín Slovenska.
2005-2010: Pedagóg na TF TU.
__________

Štátna služba:

júl 2010-apríl 2012: Úrad vlády SR:
generálny štátny radca;
predseda Zboru poradcov predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej;
riaditeľ kancelárie Zboru poradcov predsedníčky vlády SR.

_________

Ukončené vzdelanie:

2000 – PhDr. v odbore sociálna práca na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.
1999 – Mgr. na TF TU.
__________

Rôzne:

2008-2009: Člen poroty pre udeľovanie ocenení Biela vrana.
1999: Externý poradca predsedu Vlády SR.
1998-2008: Prednášky na sympóziách cyklu „Európa hodnôt“ organizovaných Centrom pre európsku politiku.
1996-1998: Spolupráca so Stálou konferenciou občianskeho inštitútu (SKOI).
__________

Knihy:

Sloboda a pamäť. Eseje o etike slobody (Valeur, 2010),
Znak Tau (Serafín, 2003),
František z Assisi v európskej literatúre 20. storočia (VMV, 2004).
Jeden z respondentov kníh rozhovorov „Tridsaťšesť otázok súčasného sveta“ (Q 111, 1996) a Krehká sila (IVO-Kalligram, 2001).
__________

Pred novembrom 1989

som bol spoluzakladateľom a redaktorom kresťanského samizdatového časopisu Zrno. Bol som sledovaný Štátnou bezpečnosťou a nemohol som dokončiť štúdium na Stavebnej fakulte VŠT v Košiciach. Organizoval som domové semináre a prevážal som cez hranice zakázanú literatúru. Bol som signatárom petície Několik vět, podpísal som tiež petíciu za prepustenie tzv. bratislavskej päťky. V rokoch 1988 – 1990 som pracoval ako ošetrovateľ vo FNsP v Košiciach.