Finančnej správe Kriakova eštebácka minulosť neprekážala

 
Keď osemnásťročný sústružník z podniku ZŤS Bardejov Miroslav Kriak požiadal o prijatie do Zboru národnej bezpečnosti, ako dôvod uviedol, že chce byť nápomocný „pri ochrane výdobytkov robotníckej triedy“.

Svoje pôsobenie v represívnych zložkách ZNB začal roku 1985 na Pohotovostnom útvare VB v Pezinku. Bol to útvar, ktorý bol určený napríklad na nasadzovanie proti demonštráciám a protestom proti komunistickému režimu a porušovaniu ľudských práv. V komplexnom služobnom hodnotení veliteľ por. Emil Jaslovský pochválil Kriaka, že sa zapojil „do socialistickej súťaže na počesť XVII. zjazdu KSČ a 65. výročia založenia KSČ, kde prijal hodnotné záväzky“. Zároveň mu uložil „naďalej aktívne pracovať v spoločenských organizáciách, hlavne pri tvorbe a účasti na kvízoch“.

O dva roky, roku 1987 nadstrážmajster Kriak požiadal o preradenie priamo k Štátnej bezpečnosti. V žiadosti okrem iného uviedol: „Po hrubšom oboznámení sa o práci XII. správy ZNB som prejavil o túto prácu veľký záujem. Chcem sa podieľať na dobrých pracovných výsledkoch svojou pracovnou a politickou aktivitou … a prispieť tak k budovaniu našej socialistickej vlasti.“ V ŠtB bol potom vedený pod evidenčným číslom 227250 a pôsobil na odbore sledovania. Rozumej na odbore sledovania vnútorných nepriateľov.

Aj v novembri 1989 fungoval Kriak v ŠtB v rámci sledovačky a vieme si celkom dobre predstaviť, plnenie akých úloh zabezpečoval aj v tých dňoch.

Od začiatku tak nachádzame Kriaka práve v tých zložkách Zboru národnej bezpečnosti vrátane ŠtB, ktoré rôznym spôsobom zasahovali proti nepohodlným osobám alebo ich monitorovali. Kriak mal teda so sledovaním a monitorovaním nepohodlných osôb bohaté skúsenosti.

Je známe, že neskôr aj v SIS pracoval na útvare sledovania.

Za éry Roberta Fica boli resuscitovaní eštebáci ako Bernard Slobodník či Miroslav Kriak (a ktovie koľkí ešte). Kriak tentoraz na Kriminálnom úrade Finančnej správy.

„V žiadnom prípade nechceme, aby sa meno takej štátnej inštitúcie, ako je finančná správa, spájalo s uvedenými medializovaným informáciami a už vôbec nie s praktikami, ktoré sú spájané s trestnou činnosťou,“ uviedla Finančná správa v súvislosti s prepustením Kriaka po tom, ako boli medializované informácie, že ich zamestnanec mal sledovať novinárov pre Mariána Kočnera.

Takýto postup štátnej inštitúcie je, samozrejme, správny. Finančnej správe však zjavne neprekážala Kriakova eštebácka minulosť. Spájanie mena Finančnej správy s medializovanými informáciami o sledovaní novinárov pre Mariána Kočnera vadilo, no spájanie mena tejto inštitúcie s eštebáckou minulosťou tej istej osoby už nie. Toto je minimálne zvláštne.

Mimochodom, Kriak zrejme mohol mať v rámci svojho zamestnania na FS prístup aj k monitorovacej technike. Úvahy o možnom použití tejto techniky na ilegálne monitorovanie novinárov by preto mohli byť namieste.