Ďalšie škandalózne ocenenie

 
Udelenie ocenenia JUDr. Milanovi Valašíkovi za celoživotný prínos pre advokáciu je jednoducho škandál. Podobný, ako keď nedávno Právnická fakulta UK ocenila komunistického pohlavára Petra Colotku.
Ak ide o celoživotný prínos, tak sa tým logicky rozumie aj obdobie pred novembrom 1989. No zdá sa, že Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory nemá s činnosťou JUDr. Milana Valašíka v období totalitného režimu najmenší problém.

JUDr. Milan Valašík bol členom špeciálneho operačného štábu, ktorý organizoval a koordinoval brutálny zásah proti pokojnému zhromaždeniu občanov v marci 1988 známemu ako Sviečková manifestácia. Štáb bol zhromaždený v hoteli Carlton, odkiaľ všetko sledoval a riadil. Proti občanom, ktorí držali sviečky v rukách, boli použité vodné delá a obrnené transportéry, policajné autá vrážali do davu ľudí, policajti huckali rozzúrených psov na ľudí, policajti a eštebáci v civili brutálne mlátili všetkých, čo im prišli do rany. Proti brutálnemu zásahu ostro protestoval celý demokratický svet.

Za brutalitu proti pokojnému zhromaždeniu bol zodpovedný aj JUDr. Milan Valašík. Ten, ktorý je dnes ocenený za celoživotný prínos. Toto mal byť jednoducho dôvod, ktorý ho mal pre takéto ocenenie diskvalifikovať. Vedenie advokátskej komory sa nemôže tváriť, že o tejto Valašíkovej činnosti nevie. Ibaže by to bolo tak, že jej to nevadí. A to je ešte horšie.

Valašík bol dozorujúci i žalujúci prokurátor v prípade vraždy medičky Ľudmily Cervanovej. Pôvodne navrhol tri tresty smrti obesením. Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory, samozrejme, nemusí zdieľať početné spochybnenia procesu, preto v našom kontexte tento prípad ponechajme len akoby poznámku pod čiarou.

V lete 1989, teda v čase, keď sa už komunistický režim rúcal v Poľsku, Maďarsku aj v Nemecku, dokonca sa už začal búrať aj Berlínsky múr, na Slovensku eštebáci zatkli piatich disidentov a plánovali s nimi monsterproces. JUDr. Milan Valašík zamietol sťažnosť proti postupu vyšetrovateľov ŠtB.

Pred rokmi Národná rada prijala zákon o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému, v ktorom sa okrem iného uvádza, že komunistický režim „popravoval, vraždil a žalároval“ nepohodlné osoby, používal proti nim brutálne metódy a „na dosiahnutie svojich cieľov neváhal páchať zločiny“. Preto Národná rada zákonom vyhlásila, že režim pred rokom 1989 bol odsúdeniahodný. Jednou z kľúčových inštitúcií totalitného režimu bola aj prokuratúra. JUDr. Milan Valašík pôsobil pred novembrom 1989 ako námestník krajského prokurátora a potom ako riaditeľ jedného z odborov na generálnej prokuratúre.

Zdá sa, že nielen Právnická fakulta UK, ale ani Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory (zoznam členov je dostupný na webe SAK) nedbá na historickú pamäť a nemá nastavené kritériá pre oceňovanie za celoživotný prínos tak, aby tie vylučovali podobné excesy.

(Aktuálne.sk 26. 5. 2017)