Kalmusov svet padajúcich kosákov

 
Keď pred dvomi rokmi hudobník Jakub Lorenz odstránil zopár komunistických symbolov z pamätníka sovietskych vojakov, strávil na polícii štrnásť hodín, aby jeho počínanie napokon kvalifikovali ako priestupok. Dnes je Peter Kalmus za rovnaký čin obvinený a hrozí mu niekoľko rokov basy.

„Je magická noc, keď anjeli lietajú a kosáky padajú,“ povedal Kalmus policajtom. Tí zjavne lepšie rozumeli Lorenzovmu argumentovaniu platnými zákonmi, než Kalmusovej poetike.

Kalmus je svojský. Ale historickej pamäti rozumie a jeho konanie neznamená neúctu k padlým vojakom.

Pred dvadsiatimi rokmi Národná rada prijala zákon o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému. Tento zákon pripomína, že komunistický režim popravoval, vraždil a žalároval nepohodlné osoby, používal proti nim brutálne metódy a na dosiahnutie svojich cieľov neváhal páchať zločiny.

Logicky teda symboly protiprávneho komunistického režimu nemajú vo verejnom priestore čo hľadať. Aj keď sú ako relikty minulosti súčasťou kultúrnej pamiatky, malo by byť vecou slušnosti nájsť vhodné riešenie a citlivo ich odstrániť, tak, aby objekt naďalej zodpovedal pôvodnému zámeru, v tomto prípade pamiatke padlých vojakov.

Mimochodom, neďaleko onoho pamätníka stála kedysi jedinečná secesná budova. Komunisti ju barbarsky zbúrali, čím zničili príbeh aj architektúru miesta i celkový kolorit. Ale to je už, samozrejme, iná téma.

(kosicednes.sk 11. 11. 2016)