Kosáky a kladivá

 
Je to už priam nekonečný príbeh. Niekto tie komunistické symboly strhne a potom sa mestskí úradníci znovu rozhodnú ich tam vrátiť späť. Takto dokola to pôjde zrejme ešte dlho.

Mesto sa odvoláva na to, že podľa slovensko-ruskej medzivládnej dohody z roku 1995 (Mečiarova vláda) by na odstránenie komunistických symbolov z Pamätníka padlým vojakom bol potrebný súhlas Ruskej federácie. Avšak v uvedenej dohode sa podmienka súhlasu explicitne uvádza len v súvislosti s dodatočným zápisom novoobjavených pohrebísk, s výberom nového pozemku a opätovným pochovaním telesných pozostatkov a s exhumáciou.

To, že sa Moskva ku komunistickým symbolom stále hlási a živí ich, je jej vec. Ako my budeme nakladať s komunistickými symbolmi u nás, je zasa naša vec. O to viac, že sovietski vojaci v mene tých istých symbolov odvliekli na nútené práce do gulagov stovky nevinných Košičanov.

Po novembri 1989 boli komunistické symboly z pamätníka odstránené. Pietu a úctu k padlým to nijako nenarušilo. Tak to bolo až do roku 2010. Je absurdné, že dnes sa opakovane inštalujú späť.

(kosicednes.sk 17.2.2017)

pošli na vybrali.sme.sk
Print Friendly
Marián Balázs