Je načase otvoriť diskusiu o zmenách v územnosprávnom usporiadaní

 
Volebná účasť necelých 30 percent je síce stále nízka, no je najvyššia zo všetkých doterajších župných volieb. Oproti prvému kolu roku 2013 (niečo cez 20 percent) bol teraz nárast vyše 9 percentuálnych bodov, t. j. zhruba o 45 percent. Spojenie župných a komunálnych volieb zrejme účasť ešte zvýši.

Za celkovou zvýšenou volebnou účasťou bola vôľa občanov k zmene vo vedení viacerých žúp (najmä v banskobystrickej), ako aj mobilizácia voličov proti fašistom v župných parlamentoch vďaka dlhodobej spoločenskej diskusii i občianskym aktivitám v zápase proti extrémizmu. Župné voľby ukázali, že ak niekto postavil hrádzu proti extrémizmu, tak určite nie vládna koalícia.

Vysvetľovacia kampaň o činnosti a význame vyšších územných celkov bola lepšia a intenzívnejšia než v minulosti. Problém je, že takáto diskusia prebehla opäť až pred voľbami a možno predpokladať, že až do ďalších volieb, tentoraz až o päť rokov, táto téma vymizne.

Zakaždým sa konštatuje nedostatočná informovanosť o činnosti samospráv. Hovorí sa o tom, že občania nevnímajú vplyv žúp na ich denný život, nevnímajú dôležitosť a kompetencie žúp a podobne. Práve preto je čas bezprostredne po voľbách najvhodnejší na to, aby sa začala, respektíve pokračovala diskusia a vysvetľovacia kampaň. Pretože činnosť a kompetencie žúp nie sú pre život občanov nepodstatné a nedôležité.

Stav ciest II. a III. triedy, nemocnice a kompetencia odvolávať riaditeľov nemocníc, domovy dôchodcov a kvalita sociálnych služieb, stredné školy vrátane duálneho vzdelávania, obnova školských budov, fungovanie kultúrnych ustanovizní – to všetko patrí do pôsobnosti a kompetencií žúp a denne ovplyvňuje kvalitu života občanov v tom ktorom regióne (župe).

Obdobie po týchto župných voľbách a pred prvými spojenými voľbami o päť rokov je ideálne na to, aby sa otvorila aj diskusia o prípadnej zmene územnosprávneho usporiadania, teda o zmene počtu a hraníc vyšších územných celkov, ale aj o kompetenciách a tiež o zmene terminológie na úrovni VÚC (termíny ako župa a župan znejú archaicky a občanom nič nehovoria). Chce to v prvom rade nie politickú diskusiu, ale vecnú a odbornú diskusiu a samozrejme širšiu verejnú diskusiu. Skúsenosť ukazuje, že zmeny sa predsa len javia ako nevyhnutné.