Pellegrini v praxi alebo Škandál bábkovej vlády

 
To, že sa vláda stotožnila s Programovým vyhlásením z roku 2016 je logické. Lenže nedať si ani tú námahu, aby z textu spred dvoch rokov odstránila už prijaté riešenia a najmä záväzky vzťahujúce sa k rokom 2016 a 2017 je hrubý cynizmus.

Pellegrini ako nový premiér sa na to jednoducho vykašľal. Môže mať potom takáto vláda a jej premiér dôveru, keď si z nás robia dobrý deň? Nič na tom nemení ani fakt, že vláda dokument schválila s pripomienkami. Podstatné je, že skopírovaný text premiér predložil na rokovanie vlády a následne poslancom do parlamentu.

Ako si máme vysvetliť skutočnosť, že roku 2018 „vláda urobí všetko potrebné, aby zaistila úspešný a bezpečný priebeh predsedníctva SR v Rade Európskej únii v druhej polovici roku 2016“? To si Pellegrini nevšimol, že predsedníctvo už máme za sebou? Alebo, že „vláda si uvedomuje dôležitosť reformy OSN aj v kontexte slovenskej ambície predsedať 72. Valnému zhromaždeniu OSN v 2017-2018“? Nevšimol si korunný princ Smeru, že voľby predsedu Valného zhromaždenia OSN na toto obdobie sa už konali?

Podobne aj v oblasti cestovného ruchu vláda deklaruje „záujem využiť predsedníctvo SR v Európskej únii ako jeden zo spôsobov prezentácie Slovenska ako turisticky atraktívnej a bezpečnej destinácie, ktorá dokáže zaujať“. Predsedníctvo sme ešte asi nemali.

Pellegrini sa snažil navodiť dojem, akoby problematické boli iba časti súvisiace s predsedníctvom. Lenže tak to nie je.

Nová vláda sa v marci 2018 zaväzuje, že „aktualizovanú bezpečnostnú a obrannú stratégiu predloží do parlamentu „najneskôr v roku 2017“.

V železničnej doprave „vláda ešte v roku 2016 prehodnotí zrušenie vlakov Intercity na najvyťaženejšej diaľkovej trati medzi Bratislavou a Košicami s cieľom čo najrýchlejšieho obnovenia tejto trate“.

V školskej politike sa vláda zaväzuje sformulovať systémové zmeny do konca roku 2016.

V regionálnom i vysokom školstve chce vláda upraviť platové tarify od 1. 9. 2016. V priebehu roku 2016 uskutoční „diskusiu o prehodnotení presunu časti kompetencií štátnej správy v oblasti riadenia a financovania regionálneho školstva z MŠVVaŠ SR na MV SR“.

V zdravotnej politike zrealizuje „plnú aplikáciu systému e-Health v roku 2017“.

V marci 2018 sa vláda zaväzuje, že „v roku 2016 schváli akčné plány pre všetky najmenej rozvinuté okresy“.

Tomu sa hovorí cestovanie v čase.

V oblasti zamestnanosti je „prioritným cieľom vlády … vytvoriť ďalších 100 000 pracovných miest“. K tomu sa zaviazala vláda roku 2016. Takže buď vláda za dva roky nevytvorila žiadne nové pracovné miesta a teraz to chce nová vláda zázračne dobehnúť, alebo nejaké pracovné miesta vytvorila a táto vláda chce zázračne urobiť za dva roky to isté, čo predošlá chcela za štyri roky.

Podľa oficiálnych údajov druhá vláda Roberta Fica vytvorila 130 tisíc nových pracovných miest. Za štyri roky. Táto nová vláda chce 100 tisíc za dva roky. Pellegrini asi robí zázraky na počkanie.

Aby toho nebolo málo, „vláda prijme účinný protischránkový zákon“ – hoci zákon už bol schválený (tu by sa azda vláda mohla vyhovoriť, že teraz prijme účinný zákon, pretože ten, ktorý prijala efektívny naozaj nie je).

Celý tento škandál mohol Pellegrini urovnať tak, že materiál stiahne z rokovania vlády a predloží upravené znenie. A verejnosti sa slušne ospravedlní. Nestalo sa. Pritom ide o najdôležitejší dokument vlády. Nasledovali len cynické reakcie.

Vládna koalícia sa vysmiala občanom do tváre a zároveň chce, aby jej občania dôverovali. Béla Bugár na sociálnej sieti napísal, že pevne verí, že „nová vláda obnoví vieru občanov v politiku“.  S takýmto škandalóznym prístupom a navyše s bábkovými zmenami asi ťažko.

Print Friendly
Marián Balázs