Kontrola uránu

 
Firma Ludovika Energy sa dlhé roky pokúšala získať súhlas na ťažbu uránu na Jahodnej. Vďaka odporu verejnosti sa jej ťažbu uránu nepodarilo presadiť. Napriek tomu stále má nad uránovým ložiskom kontrolu.

Do roku 2015 mala Ludovika Energy v danej oblasti určené prieskumné územie. Po jeho zániku a po zamietnutí žiadosti o určenie nového prieskumného územia pominuli dôvody, pre ktoré bola firma pred ôsmimi rokmi poverená evidenciou a ochranou uránového ložiska. Logicky malo preto nasledovať presunutie týchto úloh do kompetencie Štátneho geologického ústavu. O to viac, že firma vedie s ministerstvom životného prostredia súdne spory, takže je tu aj konflikt záujmov.

Je nepochopiteľné, že v takejto situácii ministerstvo životného prostredia aj naďalej ponecháva ochranu a evidenciu uránového ložiska zahraničnej súkromnej firme.

Malo by byť normálne, že štát bude evidovať a chrániť svoje nerastné zdroje sám prostredníctvom na to určenej štátnej organizácie, v tomto prípade prostredníctvom Štátneho geologického ústavu. Podľa ministerstva životného prostredia na to vraj nie je dôvod. No… Naopak, nie je žiadny dôvod, aby kontrolu nad uránovým ložiskom štát za daných okolností naďalej ponechával v rukách súkromnej firmy.

(kosicednes.sk 21. 4. 2017)