Priveľa pochybností

 
Kto sú skutoční vlastníci schránkovej firmy, v prospech ktorej Krajský súd v Košiciach rozhodol, nik nevie. Nie je to prvý (a asi ani posledný) prípad, ktorý vyvoláva otázky a pochybnosti o nestrannosti košických sudcov.

Časť majetku U. S. Steel Košice, presnejšie dve tretiny pozemkov pod oceliarskou spoločnosťou košický Krajský súd zaistil v prospech schránkovej firmy s neznámymi vlastníkmi. Dôvod tohto rozhodnutia súd poriadne nevysvetlil. Aby toho nebolo málo, informácia o zaistení majetku U. S. Steel bola schránkovej firme známa niekoľko dní skôr, než je dátum rozhodnutia. Pochybnosti o férovosti procesu a nestrannosti troch sudcov Krajského súdu v Košiciach, ktorí v prípade rozhodovali, sa vnucujú akosi automaticky. Prečo to v prípade košického súdu neprekvapuje?

V deväťdesiatych rokoch, keď košické železiarne ovládal Július Rezeš, schránková firma Adams & Co. zabezpečovala pre železiarne poradenské služby. Jej spor s U. S. Steel sa ťahá už 18 rokov. Kto je skutočným vlastníkom tejto firmy a prečo súd rozhodol v jej prospech práve v čase, keď sa objavila informácia o plánovanom predaji U. S. Steel Košice? Nuž a otázka o súvislosti medzi schránkovým krytím firmy, ktorá sa domáha pozemkov oceliarskej spoločnosti, a jej informovaním o rozhodnutí prv než bolo vynesené, sa natíska sama od seba.

Nech majú v U. S. Steel akýkoľvek dôvod zo Slovenska odísť, fungovanie justície na slovenský spôsob im chýbať určite nebude.

(kosicendes.sk 5. 5. 2017)